Löner

De flesta som jobbar vill ha lön. Vi hjälper dig att betala ut rätt lön till dig och dina anställda. Vi fixar även rutinerna runt om lönehanteringen.

-  Lönebesked

-  Löneutbetalning

-  Redovisning av arbetsgivaravgifter

-  Rätt dragen skatt

-  FORA-redovisningar

-  Arbetsgivarintyg

-  Semesterberäkningar

-  Lönestatistik till SCB