Bokslut

När räkenskapsåret är slut och det blir dags att knyta ihop säcken för året så hjälper vi till med bokslutet och om bolagsformen kräver att en årsredovisning upprättas så fixar vi den också. I bokslutet stämmer vi av att alla tillgångar och skulder är med och upptagna till rätt värde.

-  Anläggningsregister

-  Avskrivningar

-  Lagerinventering

-  Kundreskontra

-  Leverantörsreskontra

-  Årsredovisning