Bokföring

VI hjälper till med den löpande bokföringen under året, månadsvis, kvartalsvis eller en gång per år, beroende på dina önskemål. När månaden är klar så skickar vi en månadsrapport till dig som visar hur månaden gått för företaget. Denna rapport kan vi anpassa efter vad du vill ha med. Vi kan, förutom bokföringen, även hjälpa till med andra ekonomifunktioner under året.

-  Löpande bokföring

-  Månadsrapporter

-  Leverantörsfakturor

-  Leverantörsbetalningar

-  Fakturering

-  Kravrutiner

-  Lönekörningar